Tillgänglighetsutlåtande för FPA:s webbsidor om karriärmöjligheter

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller FPA:s sidor om karriärmöjligheter på adressen https://ura.kela.fi/?locale=sv_SE. Utlåtandet har gjorts upp 17.9.2020.
Tjänstens tillgänglighet har bedömts hos FPA.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan söka lediga jobb på nätet kan du kontakta FPA:s rekryteringsteam per e-post (rekrytointi@kela.fi).

Hur tillgänglig är tjänsten?

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskriterierna delvis. (WCAG-kriterierna på nivån 2.1 A och AA)

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortsättningsvis stöta på vissa tillgänglighetsproblem i tjänsten. I det följande finns en lista på de problem som vi är medvetna om. Vänligen meddela oss om du upptäcker ett problem i tjänsten som inte nämns i listan.

Innehåll och funktioner som än så länge inte är helt tillgängliga:

 • På en del rubriknivåer saknas koder för rubrikerna. (WCAG 1.3.1)
 • Rubriknivåerna löper inte i hierarkisk ordning på alla sidor. (WCAG 1.3.1)
 • Det finns visuellt innehåll som inte har någon textmotsvarighet som förklarar vad en bild eller ett grafiskt element föreställer. (WCAG 1.1.1)
 • Det finns vissa brister i färgkontrasterna. (WCAG 1.4.3)
 • En del av länkarna på webbplatsen öppnas i ett nytt fönster, och detta har inte angetts i samband med länken. (WCAG 3.2.1)
 • En del länkar har inte tillräckligt beskrivande namn. (WCAG 2.4.4)
 • Alla komponenter med samma funktionalitet har inte benämnts konsekvent. (WCAG 3.2.4)
 • Det finns inte alltid tillräcklig sammanhangsberoende hjälp för användarens aktiviteter. (WCAG 3.3.5)
 • Det saknas beskrivningar som förklarar innehållet. (WCAG 1.3.1)
 • Vissa felmeddelanden vägleder inte användaren att korrigera inmatningsfelet. (WCAG 3.3.1)

Vi strävar efter att rätta till bristerna ovan under år 2021.

Ge respons om tillgängligheten

Upptäckte du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons om tillgängligheten med en webblankett
Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten. 

Tillsyn över tillgängligheten

Kontakta först oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi svarar inom 2 veckor. 
Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000 

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar detta tillgänglighetsutlåtande efter hand som vi rättar till brister. 
Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten till våra webbtjänster. Vi säkrar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

 • Vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi utvecklar våra tjänster.
 • Vi satsar på ett begripligt språk. 
 • Vi erbjuder våra anställda utbildning i tillgänglighet.

Läs mer